Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên Bản, Nghị quyết và Báo cáo kết quả phát hành trả cổ phiếu trả cổ tức 2015.

Cập nhật: 28/03/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết và Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
 
Trân trọng./.

Tải tài liệu

- bb, nq va bc ket qua ph cp tra ct 20152016328171642.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác