Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ VCSH

Cập nhật: 30/12/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ  Hoàng Huy (HHS) xin công bố biên bản Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ VCSH.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác