Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2016

Cập nhật: 06/06/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

Chi tiết như file đính kèm.

Trân trọng.

Tải tài liệu

- hhs_bb, nq vv to chuc dhdcdbt 2016201666131613.pdf

Tin tức khác