Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác