Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng

Cập nhật: Ngày 18/07/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác