Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và Thông báo ngày ĐKCC

Cập nhật: 14/02/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác