Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc góp bổ sung vào công ty con

Cập nhật: Ngày 03/03/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc góp bổ sung vào công ty con.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác