Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng vay tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng

Cập nhật: Ngày 20/05/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng vay tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng

Tin tức khác