Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ

Cập nhật: 04/04/2016

Công ty Cổ phẩn Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu Quỹ.
 
Trân trọng./.
 

Tải tài liệu

- nghi quyet hdqt v.v mua cp quy201644204621.pdf

(Hoang Huy Group - HHS)

Tin tức khác